servicekosten

Servicekosten


Om het park te onderhouden betalen de eigenaren jaarlijks een een bedrag aan de VvE. Dit zijn de zogeheten servicekosten. Iedere eigenaar betaalt dit bedrag per perceel. Uit deze servicekosten worden zaken betaald zoals: reparaties, afvalverwijdering, onderhoud, verlichting, bestuurs- en administratiekosten etc.

De hoogte van de jaarlijkse servicekosten worden vastgesteld in de algemene ledenvergadering op basis van de begroting van de administrateur of het bestuur.

Daarnaast is de VvE verplicht om een reserve op te bouwen voor toekomstige grote uitgaven zoals (groot)onderhoud en onvoorziene grote uitgaven. Deze uitgaven worden beschreven in een meerjaren onderhoudsplan.

Een goed onderhoud van het park is ook van belang voor de individuele bewoners, omdat het aanzicht van het park mede bepalend is voor de waarde van de individuele bezittingen van de bewoners.