Wettelijke regelingen

Vereniging van Eigenaren (VvE)


Naast het exclusieve gebruiksrecht van uw perceel, bent u tevens mede-eigenaar, en dus medeverantwoordelijk, voor het hele bungalowpark (niet van de camping met haar opstallen). Alle perceeleigenaren zijn samen eigenaar van het park. Om er voor te zorgen dat iedereen ook aan deze verplichting voldoet, is in de wet de oprichting van een vereniging van eigenaren (VvE) verplicht gesteld en is iedere perceeleigenaar hier automatisch lid van. Uw lidmaatschap gaat automatisch in,zodra de koopactie bij de notaris is gepasseerd

Reglement van Splitsing

Iedere vereniging heeft statuten. Dus ook de Vereniging van Eigenaren. Naast deze statuten is er ook een "Reglement van Splitsing". Hierin zijn de rechten en verplichtingen opgenomen voor de eigenaren/bewoners van de VvE.
Dit reglement bestaat uit een "Modelreglement" opgesteld door de Koninklijke Notariƫle Beroepsorganisatie (een groot aantal zaken geldt namelijk voor iedere VvE) en een door de notaris voor ieder complex (lees: park) op te stellen "splitsingsakte". Hierin vinden we een nauwkeurige omschrijving van het park en de verdeling van de kavels (lees: kadasternummers).

Bestuur

Als koper van een perceel en lid van de vereniging krijgt u te maken met twee organen: het bestuur en de algemene ledenvergadering. Het bestuur van NatuurRijk De Kempenzoom wordt gevormd vanuit de leden.
In de algemene ledenvergadering worden de uiteindelijke besluiten genomen, zoals bijvoorbeeld de vaststelling van de hoogte van de jaarlijkse servicekosten en wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement.


Huishoudelijk Reglement

Naast de splitsingsakte heeft de VvE ook een "Huishoudelijk Reglement", waarin de leef- en gebruiksregels van het park zijn opgenomen. De naleving van het Huishoudelijk Reglement is in iedere koopactie, waar een splitsingsactie op van toepassing is, opgenomen.
Belastingen


- Op de aangekochte perselen geldt de WOZ beschikking. De Gemeente Oirschot heft dus Onroerende goedbelasting.
- Ook de Forensenbelasting is van toepassing. Door de invoering van de forensenbealsting is de toeristenbelasting komen te vervallen.